Subates Svētā Miķeļa draudze

Subates Svētā Miķeļa draudze
Adrese: Tirgus lauk. 17, Subate, Ilūkstes nov., LV- 5471
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Skadiņš Andrejs (; +371 29379148)

Dievkalpojumu laiki:

Katru dienu pl. 9.
Draudzes svētku d.: Sveču d., sv. Jura d., Vissv. Trīsvienības sv., sv. Antona d., sv. Miķeļa d., J. Marijas aizgādības svētki (svētd. pēc Visu svēto d.), mēneša I svētd.