Sabiedrības informēšana

Publicējam aktuālo informāciju par būtiskākajiem notikumiem, kas saistīti ar katoļu Baznīcas darbību Latvijā un ārpus tās

Projekti Latvijas garīgajai atdzimšanai

Iniciējam projektus, kas veicina garīgo vērtību saglabāšanu, garīgās izglītības attīstību un izpratnes veidošanu par garīgumu Latvijas sabiedrībā.

Ekumeniska sadraudzība un sadarbība

Veicinām vienotības, izlīgšanas un atjaunotnes aicinājumu mūsdienu sabiedrībā un katrā indivīdā.

KABIA - komanda ar iekšējo gaismu!

Ilze Heina
KABIA ziņu autore

Kontakti:

Rekvizīti

Biedrība “Katoļu Baznīcas informācijas aģentūra”

Juridiskā adrese: Mazā Pils iela 2, Rīga 1050, Latvija
Reģistrācijas numurs: 
40008069666
Banka: Swedbank AS
SWIFT:
HABALV22
Bankas konts:
LV19HABA0551003218814
Kontaktpersona:
info@katolis.lv