Liturģiskais kalendārs

Lai uzzinātu vairāk par katru no liturģiskajiem laikiem vai konkrētiem svētkiem, spied uz nosaukuma!

ADVENTA LAIKS
     Adventa 1. svētdiena – Liturģiskā gada sākums
     8. decembris – Vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgā ieņemšana, obligātas svinības
ZIEMASSVĒTKU LAIKS
     25. decembris – JĒZUS KRISTUS DZIMŠANA, obligātas svinības 
     Svētās Ģimenes svētki
     1. janvāris – Vissvētākās Jaunavas Marijas – Dieva Mātes – svētki, obligātas svinības
     6. janvāris – Kunga parādīšanās svētki jeb Triju Ķēniņu diena, obligātas svinības
     Jēzus Kristus kristīšana
PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS
     18.-25. janvāris – Lūgšanu oktāva par kristiešu vienotību
     25. janvāris – Sv. apustuļa Pāvila atgriešanās
     2. februāris – Kunga prezentācija svētnīcā jeb Sveču diena
     22. februāris – Sv. apustuļa Pētera katedra
LIELĀ GAVĒŅA LAIKS
     Pelnu trešdiena – Lielā gavēņa sākums
     19. marts – Sv. Jāzepa svētki, obligātas svinības
     25. marts – Kunga pasludināšana
     Palmu jeb Kunga ciešanu svētdiena
     Lielā nedēļa
     Trīs svētās dienas (Lielajā Piektdienā – obligātas svinības)
LIELDIENU LAIKS
     JĒZUS KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS, obligātas svinības
     Jēzus Kristus Debeskāpšanas diena, obligātas svinības
VASARSVĒTKI (Svētā Gara nosūtīšana), obligātas svinības
PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS
     Vissvētākās Jaunavas Marijas – Baznīcas mātes – svētki
     Mūsu Kungs Jēzus Kristus, Augstais un mūžīgais priesteris
     Svētās Trīsvienības svētki
     31. maijs – Vissvētākās Jaunavas Marijas apmeklēšanas svētki
     Kristus Vissvētākās Miesas un Asins svētki, obligātas svinības
     24. jūnijs – Sv. Jāņa Kristītāja piedzimšana
     Vissvētākās Jēzus Sirds svētki
     29. jūnijs – Sv. apustuļu Pētera un Pāvila svētki, obligātas svinības
     Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena
     6. augusts – Kunga pārveidošanās svētki
     14. augusts – Sv. Meinarda – Latvijas apustuļa – svētki
     15. augusts – Vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšana debesīs, obligātas svinības
     8. septembris – Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšana
     14. septembris – Svētā Krusta pagodināšanas svētki
     1. novembris – Visu svēto diena, obligātas svinības
     2. novembris – Visu ticīgo mirušo piemiņas diena
     9. novembris – Laterāna bazilikas iesvētīšanas gadadiena
     Kristus Karaļa svētki

Obligāti svinamas dienas, kad jāpiedalās Svētajā Misē, ir arī visas gada svētdienas.
Svēto svētku un piemiņas dienas minētas pie svēto aprakstiem sadaļā BAZNĪCAS SVĒTIE.

Svētku datumu kalendārs 2020.-2024. gadam

Gads

Pelnu Trešdiena

Lieldienas

Debeskāpšanas svētki

Vasarsvētki

Vissv. Sakramenta svētki

Adventa
1. svētdiena
2020 26. februāris 12. aprīlis 21. maijs 31. maijs 11. jūnijs 29. novembris
2021 17. februāris 4. aprīlis 13. maijs 23. maijs 3. jūnijs 28. novembris
2022 2. marts 17. aprīlis 26. maijs 5. jūnijs 16. jūnijs 27. novembris
2023 22. februāris 9. aprīlis 18. maijs 28. maijs 8. jūnijs 3. decembris
2024 14. februāris 31. marts 9. maijs 19. maijs 30. maijs 1. decembris

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti