Liturģiskais kalendārs

Lai uzzinātu vairāk par katru no liturģiskajiem laikiem vai konkrētiem svētkiem, spied uz nosaukuma!

ADVENTA LAIKS
     Adventa 1. svētdiena – Liturģiskā gada sākums
     8. decembris – Vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgā ieņemšana, obligātas svinības
ZIEMASSVĒTKU LAIKS
     25. decembris – JĒZUS KRISTUS DZIMŠANA, obligātas svinības 
     Svētās Ģimenes svētki
     1. janvāris – Vissvētākās Jaunavas Marijas – Dieva Mātes – svētki, obligātas svinības
     6. janvāris – Kunga parādīšanās svētki jeb Triju Ķēniņu diena, obligātas svinības
     Jēzus Kristus kristīšana
PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS
     18.-25. janvāris – Lūgšanu oktāva par kristiešu vienotību
     25. janvāris – Sv. apustuļa Pāvila atgriešanās
     2. februāris – Kunga prezentācija svētnīcā jeb Sveču diena
     22. februāris – Sv. apustuļa Pētera katedra
LIELĀ GAVĒŅA LAIKS
     Pelnu trešdiena – Lielā gavēņa sākums
     19. marts – Sv. Jāzepa svētki, obligātas svinības
     25. marts – Kunga pasludināšana
     Palmu jeb Kunga ciešanu svētdiena
     Lielā nedēļa
     Trīs svētās dienas (Lielajā Piektdienā – obligātas svinības)
LIELDIENU LAIKS
     JĒZUS KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS, obligātas svinības
     Jēzus Kristus Debeskāpšanas diena, obligātas svinības
VASARSVĒTKI (Svētā Gara nosūtīšana), obligātas svinības
PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS
     Vissvētākās Jaunavas Marijas – Baznīcas mātes – svētki
     Mūsu Kungs Jēzus Kristus, Augstais un mūžīgais priesteris
     Svētās Trīsvienības svētki
     31. maijs – Vissvētākās Jaunavas Marijas apmeklēšanas svētki
     Kristus Vissvētākās Miesas un Asins svētki, obligātas svinības
     24. jūnijs – Sv. Jāņa Kristītāja piedzimšana
     Vissvētākās Jēzus Sirds svētki
     29. jūnijs – Sv. apustuļu Pētera un Pāvila svētki, obligātas svinības
     Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena
     6. augusts – Kunga pārveidošanās svētki
     14. augusts – Sv. Meinarda – Latvijas apustuļa – svētki
     15. augusts – Vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšana debesīs, obligātas svinības
     8. septembris – Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšana
     14. septembris – Svētā Krusta pagodināšanas svētki
     1. novembris – Visu svēto diena, obligātas svinības
     2. novembris – Visu ticīgo mirušo piemiņas diena
     9. novembris – Laterāna bazilikas iesvētīšanas gadadiena
     Kristus Karaļa svētki

Obligāti svinamas dienas, kad jāpiedalās Svētajā Misē, ir arī visas gada svētdienas.
Svēto svētku un piemiņas dienas minētas pie svēto aprakstiem sadaļā BAZNĪCAS SVĒTIE.

Svētku datumu kalendārs 2020.-2024. gadam

Gads

Pelnu Trešdiena

Lieldienas

Debeskāpšanas svētki

Vasarsvētki

Vissv. Sakramenta svētki

Adventa
1. svētdiena
202026. februāris12. aprīlis21. maijs31. maijs11. jūnijs29. novembris
202117. februāris4. aprīlis13. maijs23. maijs3. jūnijs28. novembris
20222. marts17. aprīlis26. maijs5. jūnijs16. jūnijs27. novembris
202322. februāris9. aprīlis18. maijs28. maijs8. jūnijs3. decembris
202414. februāris31. marts9. maijs19. maijs30. maijs1. decembris

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti