Kapusvētki

Jelgavas diecēze

Neretas, Sproģu, Zalves, Seces, Jaunjelgavas draudze
Pl. 12 – kapsuvētki Kišku kapos

Date

24.06.2021.
Kategorijas