Kapusvētki

Rēzeknes-Aglonas diecēze

Ambeļu, Augškalnes, Višķu draudze
Pl. 13 – kapusvētki Klobonu kapos

Brodaižas draudze
Pl. 13 – kapusvētki Sprestišķu kapos

Balvu un Sprogu draudze
Pl. 16 – kapusvētki Lāčupes kapos

Preiļu draudze
Pl. 15 – kapusvētki Žogotu kapos

Jelgavas diecēze

Jelgavas draudze
Pl. 14 – kapusvētki Zanderu kapos

Kalnciema draudze
Pl. 15 – kapusvētki Jaunciema kapos (Pl. 14 Svētā Mise Kalnciema baznīcā)

Neretas, Sproģu, Zalves, Seces, Jaunjelgavas draudze
Pl. 14 – kapusvētki Jaunjelgavas kapos (Svētā Mise pl. 12)

Date

27.06.2021.
Kategorijas