Kapusvētki

Rēzeknes-Aglonas diecēze
Krāslavas draudze
Pl. 14 – Krāslavas Meža kapos

Viļānu, Nagļu, Ostrones un Rikavas draudze
Pl. 13 – Jokstu kapsētā (Svētā Mise 4.jūnijā pl. 11.30 Rikavas baznīcā)

Jelgavas diecēze

Viesītes draudze
Pl. 14 – Svētā Mise par mirušajiem baznīcā, pl. 15 – dievkalpojums Viesītes jaunajos kapos

Date

04.06.2023.
Kategorijas