Ordinācijas sakraments

Priesteru uzdevums ir palīdzēt attīstīt visu kristiešu Kristības žēlastību. Tas ir viens no līdzekļiem, ar kuru Kristus nemitīgi ceļ un vada savu Baznīcu. Tie, kuri saņem Priesterības sakramentu, tiek ordinēti (iesvētīti) Baznīcas ganīšanai ar Dieva Vārdu un žēlastību Kristus vārdā (sal. KBK 1535, 1545).

Priesterība jeb Ordinācija ir Jēzus Kristus iedibināts sakraments, kas dod varu upurēt Svēto Misi, piešķirt Svētos sakramentus un mācīt ticības un tikumības lietās.

Šo sakramentu var piešķirt tikai bīskaps. Tā būtiskais rits ir roku uzlikšana kopā konsekrācijas lūgšanu.

Priesteriskais paaicinājums nāk no Dieva. “Neviens nedrīkst šo godu piesavināties, vienīgi tas, kas Dieva aicināts kā Ārons” (Ebr 5,4). Tam, kas domā, ka ir atpazinis zīmes, kas liecina par Dieva aicinājumu, šī vēlme jāuztic Baznīcas vadībai, kam pienākas atbildība sagatavot (šim nolūkam paredzētās mācību iestādēs) un tiesības aicināt kādu saņemt šo sakramentu. Kā Kristus izvēlējās sev mācekļus un apustuļus, tā arī tagad Baznīcas vadība izvēlas, kurus ordinēt par priesteriem vai bīskapiem.

Par priesteriem tiek ordinēti vīrieši, kuri ir neprecēti un vēlas saglabāt celibātu (sevi nedalīti veltīt Kungam) debesu valstības dēļ (sal. Mt 19,12).

Kāpēc tikai vīrieši var kļūt par priesteriem?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=63

Kāpēc priesteriem ir jāievēro celibāts?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=109

Kas ir galvenie priestera pienākumi?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=187

Kāda ir atšķirība starp diakonu, priesteri un bīskapu?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=246

Kā sagatavoties priesterībai? 
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=320

Kādus kandidātus uzņem Garīgajā seminārā? Kādas īpašības ir noteicošās?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=438

Cik garš ir mācību un formācijas laiks?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=480

Kas nolemj, ka kandidāts ir cienīgs saņemt Priesterības sakramentu?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=511

Vai par priesteri drīkst kļūt pretēji vecāku gribai?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=564

Vai pēc Priesterības sakramenta saņemšanas ir iespējams kāds atkāpšanās ceļš?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=605

Kā notiek ordinēšana par priesteri?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=669

Kādas zīmes tiek izmantotas Priesterības sakramenta piešķiršanā?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=721

Tieši kurā brīdī kandidāts kļūst par priesteri?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=786
Kāpēc priesterim jāsola paklausība bīskapam?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=816

Ko nozīmē, ka priesteris ir inkardinēts diecēzē?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=861

Kas lemj, kurā draudzē kalpos priesteris?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=906

Ar ko atšķiras diecēzes priesteris no priestera, kas ir kāda ordeņa vai kongregācijas priesteris?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=944

Kādi ir priestera pienākumi draudzē?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=1007

Kas priesterim maksā algu?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=1138

Vai priesteris drīkst būt familiārs un draudzīgs ar visiem?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=1245

Vai priesteris drīkst apmeklēt kultūras un izklaides pasākumus?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=1319

Kādos gadījumos priesterim ir jāvelk sutana?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=1388

Kāpēc priesteri dievkalpojumos velk tik senatnīgas un sarežģītas, drēbes?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=1444

Vai priesteriem ir atvaļinājums?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=1491

Vai priesterim ir jāzina Svētie Raksti no galvas?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=1538

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti

Laulības sakraments

https://www.youtube.com/watch?v=GdfGNGYvst0 Laulības sakramenta žēlastība ir domāta laulāto mīlestības pilnveidošanai, viņu nešķiramās vienības stiprināšanai. Šīs žēlastības avots ir Kristus. Laulība ir

Lasīt vairāk »

Slimnieku sakraments

https://www.youtube.com/watch?v=SgD2iD1bY6Q “Vai jūsu vidū ir kāds nevesels? Lai viņš aicina Baznīcas priesterus un lai tie aizlūdz par viņu, svaidīdami viņu

Lasīt vairāk »

Gandarīšanas sakraments

https://www.youtube.com/watch?v=jfCz2OSmTHc Gandarīšanas un izlīgšanas (jeb grēksūdzes) sakraments ir: personiska tikšanās ar žēlsirdīgo un mīlošo Tēvu, kurš, mīlot mani, sūtīja pasaulē

Lasīt vairāk »