Amerikas Latviešu katoļu apvienība

Amerikas Latviešu katoļu apvienībaAdrese: 7271 Plantation Lane, Avon, IN 46123-7648 USA
371-272-1478,
E-pasts: liepa@sbcglobal.net
Kontaktpersona: Valdes priekšsēdētājs: Leons Liepa

___________________________________________________________