Betānijas Dominikāņu māsu kongregācija

Betānijas Dominikāņu māsu kongregācijaAdrese: Rīgas Sv. Jāzepa klosteris, Drustu iela 36a, Rīga, LV-1002
67618736, 26643372
E-pasts: Sr.Hannah@bethanien-op.org
Kontaktpersona: Klostera priore m. Rita Laue OP


www.betanija-op.lv


___________________________________________________________