Betānijas Dominikāņu māsu kongregācija

Betānijas Dominikāņu māsu kongregācija


Rīgā dzīvo viena kongregācijas māsa Diāna Cērmane


Adrese:
,
E-pasts: noela_op@tvnet.lv
Kontaktpersona: Klostera priore m. Rita Laue OP


https://www.bethanien-op.org/


___________________________________________________________