Kristīgais palīdzības centrs-kopiena “Betlēmes žēlsirdības māja”

Kristīgais palīdzības centrs-kopiena “Betlēmes žēlsirdības māja”Adrese: Katoļu iela 14, Rīga, LV-1003
29221901, 26903982; 29804336
E-pasts: nova.vita.latvia@gmail.com
Kontaktpersona: Dana Anskaite; Kapelāns pr. Mariušs Kempa


http://www.novavita.lv/betlemes-zelsirdibas-maja/


___________________________________________________________