Biedrība “Svētās Ģimenes māja”

Biedrība “Svētās Ģimenes māja”Adrese: Klostera iela 5/7, Rīga, LV-1050
29497000,
E-pasts: info@gimenesmaja.com
Kontaktpersona:


www.svgimenesmaja.com


___________________________________________________________