Dievišķā Vārda sadraudzība

Dievišķā Vārda sadraudzība


T. Tomašs Dudzjuks SVD (27497288, dudziuk@gmail.com)
T. Fransesko Kapu SVD (22816878, feko18@gmail.com)


Adrese:
,
E-pasts:
Kontaktpersona:


www.werbisci.pl; www.svdvocations.org


___________________________________________________________