Equipes Notre-Dame jeb Dievmātes komandas, starptautiska laulāto kustība

Equipes Notre-Dame jeb Dievmātes komandas, starptautiska laulāto kustība


https://equipes-notre-dame.com/
Reģiona atbildīgais pāris Beata un Marcins Pinkovski, region2@end.org.pl
Pre-sektora atbildīgais pāris Baiba un Dainis Stikuti
garīgais padomdevējs bīskaps Andris Kravalis


Adrese:
,
E-pasts: endlatvija@gmail.com
Kontaktpersona:


https://www.equipes-notre-dame.lv/
https://www.facebook.com/DMKLV/

___________________________________________________________