Indianas Latviešu katoļu biedrība “ILKB”

Indianas Latviešu katoļu biedrība “ILKB”Adrese: 13978 Inglenook Ln., Carmel, IN 46032-7088, USA
,
E-pasts: jdrics@aol.com
Kontaktpersona: Biedrības priekšsēdētājs: Valdis Dričs, Prāvests: Jānis Beitāns

___________________________________________________________