Jauniešu Pastorālā māja

Jauniešu Pastorālā mājaAdrese:
26394426,
E-pasts: dianameksa@inbox.lv; skudramarija@gmail.com
Kontaktpersona: Diāna Mekša; Marija Skudrawww.facebook.com/jauniesupastoralamaja/

___________________________________________________________