Katoļu baznīcas informācijas aģentūra (KABIA)

Katoļu baznīcas informācijas aģentūra (KABIA)Adrese: Klostera iela 4, Rīga, LV-1050
20249909,
E-pasts: info@catholic.lv
Kontaktpersona: Vadītāja Jekaterina Belokoņa


www.katolis.lv
ziedot.katolis.lv
www.facebook.com/katolislv
___________________________________________________________