Kurzemes bīskapijas grāmatu galds

Kurzemes bīskapijas grāmatu galdsAdrese: Peldu iela 15, Liepāja, LV-3400
26540486, 270-912
E-pasts: buzena@inbox.lv
Kontaktpersona:

___________________________________________________________