Latviešu Katoļu biedrība Adelaidē

Latviešu Katoļu biedrība AdelaidēAdrese: 6 Italia Street, Hope Valley, SA 5090, Australia
61-8-8265-71,
E-pasts:
Kontaktpersona: Biedrības priekšsēdētājs: A. Berķis

___________________________________________________________