Latviešu katoļu studentu un akadēmiķu apvienība “Dzintars”

Latviešu katoļu studentu un akadēmiķu apvienība “Dzintars”Adrese: Mazā Pils iela 2, Rīga, LV-1050
29750270,
E-pasts: kristine.paviska@inbox.lv
Kontaktpersona: Prezidente: Kristīne Pāviška-Dolgova

___________________________________________________________