Latviešu katoļu studentu un akadēmiķu apvienība “Dzintars”

Latviešu katoļu studentu un akadēmiķu apvienība “Dzintars”


Kontaktpersona Liepājā: Aija Niedola
aija.nied@inbox.lv
Kontaktpersona Rēzeknē: Tamāra Tutina
ttt7@inbox.lv


Adrese: Mazā Pils iela 2, Rīga, LV-1050
29363939,
E-pasts: 3939@inbox.lv
Kontaktpersona: Prezidents Jānis Valtervitenheims

___________________________________________________________