Latvijas Romas Katoļu Baznīcas Cietumu kapelānu dienests

Latvijas Romas Katoļu Baznīcas Cietumu kapelānu dienestsAdrese:
29672638,
E-pasts: prisonchaplaincy@catholic.lv
Kontaktpersona: Vadītājs: Mārtiņš Krūklis

___________________________________________________________