Latvijas Starpdiecēžu augstākais garīgais seminārs

Latvijas Starpdiecēžu augstākais garīgais seminārs


Rektors – pr. Marcins Vozņaks, mob. 29157984
RTI direktors – pr. Modris Lācis, mob. 26547971
Garīgais tēvs – pr. Toms Priedoliņš, mob. 26493241

Rekvizīti:
LATVIJAS STARPDIECĒŽU AUGSTĀKAIS GARĪGAIS SEMINĀRS
reģ. Nr. 90000178745
Konta nr. LV03UNLA0002000701217


Adrese: Katoļu iela 16, Rīga, LV-1003
,
E-pasts: rti.rgs@inbox.lv
Kontaktpersona:


http://seminaristi.blogspot.com/
https://www.facebook.com/seminaristi
https://twitter.com/RGS_RTI
___________________________________________________________