“Marijas Leģions”

“Marijas Leģions”


Latvijas „Marijas Leģiona” komīcija prezidente Irēna Pontāga (26851712)
Viceprezidente Miliana Šmite (tel. 26459662)
Jelgavas „Marijas Leģiona” kūrijas prezidente Ina Čopa (29569225)
Rēzeknes „Marijas Leģiona” kūrijas prezidente Lilija Prikule (26562396)
Liepājas „Marijas Leģiona” prezidija prezidente Marika Vītola (29699022)


Adrese:
,
E-pasts:
Kontaktpersona:


www.legionofmary.ie


___________________________________________________________