Nāc

Nāc


Liepājas un Kurzemes diecēzes laikraksts


Adrese: Peldu iela 15, Liepāja, LV-3400
26310871, 29853149 (izplatīšana)
E-pasts: izdevums.nac@gmail.com
Kontaktpersona: Redaktore Ieva Liede

___________________________________________________________