Oasis

Oasis


Nometņu cikls jauniešiem (14 -18 gadi), kuri vēlas iepazīt sevi un Dievu


Adrese:
28825197,
E-pasts: jolantagravite@gmail.com
Kontaktpersona: Jolanta Grāvīte

___________________________________________________________