Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts

Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts


Latvijā un Vatikānā akreditētā augstākās izglītības mācību iestāde uzņem studentus šādās akreditētās studiju programmās:

Pamatstudijās
Humanitāro zinātņu bakalaurs reliģijā (3 gadi 3 mēneši)

Augstākā līmeņa studijās
• profesionālais maģistrs reliģijā, kvalifikācija: pastorālais konsultants (2 gadi 6 mēneši)

Mūžizglītībā
• katoliskās teoloģijas pamatkurss (10 mēneši, no septembra līdz jūnijam)

Klausītājiem un viesstudentiem iespēja apmeklēt izvēlētos studiju kursus no aktuālā institūta lekciju saraksta.

Pieteikšanās studijām
Ar studiju programmu saturu, iesniedzamajiem dokumentiem un uzņemšanas kārtību var iepazīties mājas lapā www.rarzi.lv.


Adrese: Katoļu iela 16B, Rīga, LV-1003
67223598, 29524484
E-pasts: rarzi@rarzi.lv
Kontaktpersona: Studiju programmas direktore Ingrīda Trups-Kalne (+37124332919, trupskalne@rarzi.lv)


http://www.rarzi.lv/
https://www.facebook.com/RARZInstituts

___________________________________________________________