RĪGAS METROPOLIJAS TIESA

RĪGAS METROPOLIJAS TIESA


Pieņemšanas laiks:
trešdien no pl. 16 līdz pl. 20,
sestdien no pl. 10 līdz pl. 14.


Adrese: Klostera iela 4, Rīga, LV-1050
67507008 ,
E-pasts: RMetropolijas.tiesa@inbox.lv
Kontaktpersona:
Jalinskis Juris
___________________________________________________________