Santpaulas Latviešu katoļu draudze

Santpaulas Latviešu katoļu draudzeAdrese: 2330 Inssbruck Pkwy, Minneapolis, MN 55421-2068, USA
763-574-9110,
E-pasts: dimants@hotmail.com
Kontaktpersona: Draudzes priekšsēdētājs: Dr. Jānis Dimants MD

___________________________________________________________