Starptautiska laulāto kustība “Equipes Notre-Dame”

Starptautiska laulāto kustība “Equipes Notre-Dame”


Reģiona atbildīgais pāris: Beata un Marcins Pinkovski (Polija)


Adrese:
,
E-pasts: region2@end.org.pl
Kontaktpersona: Baiba (29247313) un Dainis (29158076) Stikuti


www.equipes-notre-dame.lv


___________________________________________________________