Toronto Latviešu katoļu draudze

Toronto Latviešu katoļu draudzeAdrese:
,
E-pasts: vil.mil1900@gmail.com
Kontaktpersona: Draudzes priekšnieks Dr. Vilis Mileiko, MD

___________________________________________________________