Vīgulis Ivars Pāvils

Vīgulis Ivars Pāvils foto
Vīgulis Ivars Pāvils
prāvests:
Bikavas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu draudze
Strūžānu Vissvētās Trīsvienības draudze
Īdeņas Svētā Krusta kapela

Adrese: Miera iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV-4618
Telefons: +371 26649317
E-pasts: ivarsvigulis2@inbox.lv
Ordinēts: 02.06.1996.