Vīlaks Jānis OSPPE

Vīlaks Jānis OSPPE foto
Vīlaks Jānis OSPPE
Prāvests:
Cesvaines Vissv. Jaunavas Marijas draudze
Lubānas draudze

Adrese: Madonas iela 3, Cesvaine, LV-4871
Telefons: +371 26471142
E-pasts: jvilaks@inbox.lv
Ordinēts: 09.06.2001.