Sloskāna beatifikācijai

Visā savā dzīvē atklājot citiem Jēzus Kristus, Augstā Priestera un Labā Gana tēlu, godināmais bīskaps Boļeslavs Sloskāns bija Hostia pro fratribus – upuris par brāļiem. Savās ciešanās cietumos un izsūtījumā, kā arī savā garajā trimdā viņš dzīvoja garīgā vienotībā ar savu dārgo dzimteni Latviju un savām diecēzēm Baltkrievijā. Viņš sadega mīlestībā uz Kristu un brāļiem.

Nenogurstoši ziedojoties citu cilvēku labā, arī viņš bija labais gans, kurš upurē sevi par savām avīm. Aizlūdzot un upurējoties par Baznīcu un Baznīcas vajātājiem, godināmais bīskaps Sloskāns mums palīdz atklāt piedošanas un tuvākmīlestības spēku.

 

LŪGŠANA

par drīzu godināmā bīskapa

Boļeslava Sloskāna beatifikāciju

 

Dievs, mūsu žēlsirdīgais Tēvs, Tu aicināji savu kalpu

bīskapu Boļeslavu Sloskānu vadīt Tavu tautu.

Mēs lūdzam Tevi – dod, lai mūsu Kunga Jēzus Kristus

žēlastībā arī mēs ilgotos mīlēt Tevi un līdzcilvēkus pēr

Tava kalpa bīskapa Sloskāna piemēra.

Mēs lūdzam par drīzu bīskapa Sloskāna, Tava kalpa,

beatifikāciju, lai Tavs Vārds aizvien vairāk tiktu godināts

un slavēts visās tautās, un ar bīskapa garīgo aizbildniecību

mēs lūdzam Tevi arī mūsu īpašajos nodomos.

 

 Tēvs mūsu… Esi sveicināta… Gods lai ir Tēvam…

 

Imprimatur: Rīga, 20.07.2005.

V. Em. Kardināls Jānis Pujats

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti

Māsa Marija Stefana PIJ

(1919-1954) „No paradīzes mums palikušas pāri trīs lietas: zvaigznes naktī, ziedi dienā un bērna acis.” Dante Tēta Antona un māmiņas Veronikas pirmdzimtā meitiņa Radītāja

Lasīt vairāk »

Laikabiedru liecības

Tuvējā Borovkas draudzē uz lieliem svētkiem sabrauca daudzi priesteri. To skaitā atbrauca arī toreizējais Spruktu prāvets Vladislavs Litaunieks. Es tajā

Lasīt vairāk »