grāmata

Ticība, izšķiršana, aicinājums

Rudenī gaidāmās bīskapu sinodes „Jaunieši, ticība un aicinājuma izzināšana” sagatavošanās dokumenta II nodaļa “Ticība, izšķiršana, aicinājums”. Visā šīs sinodes gaitā Baznīca vēlas atkārtoti apliecināt savu

Lasīt vairāk »

„Nāciet un redziet”

Fragments no 2018. gada rudenī gaidāmās bīskapu sinodes „Jaunieši, ticība un aicinājuma izzināšana” sagatavošanās dokumenta. Ieklausoties jauniešos, Baznīca atkal no jauna dzird Kungu, kurš runā

Lasīt vairāk »

“Eiropas gaidas un skauti”

DIBINĀŠANA “Eiropas gaidas un skauti” ir sabiedriska organizācija, kuras mērķis – audzināt jaunatni kristīgā garā, lai tā būtu fiziski, garīgi, intelektuāli attīstīta un atbildīga Dieva

Lasīt vairāk »

Samuēla grupa

Samuēla grupa ir domāta īpaši tiem jauniešiem, kuri stāv svarīgu lēmumu priekšā. Jaunieši tiekas reizi mēnesī (sākot no septembra līdz maijam), tikšanās reizēs cenšoties dziļāk

Lasīt vairāk »