grāmata

Ticība, izšķiršana, aicinājums

Rudenī gaidāmās bīskapu sinodes „Jaunieši, ticība un aicinājuma izzināšana” sagatavošanās dokumenta II nodaļa “Ticība, izšķiršana, aicinājums”. Visā šīs sinodes gaitā Baznīca vēlas atkārtoti apliecināt savu

Lasīt vairāk »

„Nāciet un redziet”

Fragments no 2018. gada rudenī gaidāmās bīskapu sinodes „Jaunieši, ticība un aicinājuma izzināšana” sagatavošanās dokumenta. Ieklausoties jauniešos, Baznīca atkal no jauna dzird Kungu, kurš runā

Lasīt vairāk »