viedoklis

2010

“Būšu saucējs, pūtīšu taurē…”// saruna ar Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskapu metropolītu Zbigņevu Stankeviču, pierakst. Ligita Kovtuna. Brīvā Latvija, Londona, Nr.41 (2010, 30.okt./5.nov.), 5.lpp. Saruna ar

Lasīt vairāk »