Kapusvētki

Jelgavas diecēze

Bēnes draudze

pl. 12:00 – Svētā Mise Ciroles kapos

Ilūkstes draudze

pl. 14:00 – Kapusvētki Ludvigovas kapos

Rēzeknes-Aglonas diecēze

Rēzeknes draudze

pl. 14:00 – Kapusvētki Lejas Ančupānu kapos (3. augustā pl. 7:00 – Svētā Mise katedrālē par kapsētā apbedītajiem)

pl. 14:00 – Kapusvētki Skredeļu kapos (3. augustā pl. 18:00 – Svētā Mise katedrālē par kapsētā apbedītajiem)

Andrupenes draudze

pl. 12:00 – Kapusvētki Zeļenpoles kapos

Asūnes draudze

pl. 15:00 – Kapusvētki Kromonišku kapos

Baltinavas un Šķilbēnu draudze

pl. 12:00 – Kapusvētki Svičevas kapos

pl.13:30 – Kapusvētki Bēliņu kapos

pl. 15:00 – Kapusvētki Augstasila kapos

Balvu un Sprogu draudze

pl. 15:00 – Kapusvētki Pansionāta kapos

pl. 16:00 – Kapusvētki Silaciema-Kurnas kapos

Barkavas draudze

pl. 11:00 – Svētā Mise baznīcā un kapusvētki Barkavas kapos

pl. 15:00 – Kapusvētki Muižas kapos

Briģu draudze

pl. 13:00 – Kapusvētki Briģukapos (pl. 12:00 – Svētā Mise baznīcā)

Freimaņu draudze

pl. 13:00 – Kapusvētki Silajāņu kapos

Preiļu draudze

pl. 14:00 – Kapusvētki Preiļu Jaunajos kapos

Raģeļu draudze

pl. 13:00 – Kapusvētki Slobodas kapos

pl. 14:00 – Kapusvētki Dudeļu kapos

Vanagu draudze

pl. 15:00 – Kapusvētki Reutovas kapos

Znotiņu draudze

pl. 11:00 – Kapusvētki Kauparnieku kapos

 

Date

01.08.2020.
Expired!
Kategorijas
View Comments (0)

Comments are closed

"