Now Reading
Rīgas Katoļu ģimnāzijā jauns kapelas zvans

Rīgas Katoļu ģimnāzijā jauns kapelas zvans

Kristus ir augšāmcēlies no mirušajiem,
Celsimies kopā ar Viņu arī mēs!
Ietērpsimies žēlastībā un priekā,
Svinēsim Kunga uzvaru!

Zvans ir neatņemama Baznīcas arhitektūras un liturģijas sastāvdaļa. Tas pilda vēstneša, atgādinātāja un lūgšanas funkcijas. Baznīcas zvans ir kā draudzes dvēsele, kas izsaka lūdzēju kopības prieku un gaviles, skumjas un pateicību. Jau no kapelas projektēšanas brīža tas ir bijis paredzēts ģimnāzijas kapelai (agrāk tā bija Garīgais seminārs) un īsi pirms Lieldienām zvans ir atradis savu vietu kapelas torņa arkā.
Draudze vēlas izteikt savu pateicību visiem, kas ziedojuši, atbalstījuši un palīdzējuši zvana

uzstādīšanā. Paldies par palīdzību Gulbenes prāvestam Vjačeslavam Bogdanovam, Mārtiņam Dziedātāja kungam par zvana uzstādīšanu un zvanīšanas tehnisko risinājumu. Sirsnīgs paldies Oskaram Brežģa kungam par atbalstu un ziedojumu. Zvans ir pasūtīts un izliets Polijā un uz tā ir iegravēts: Rīgas arhidiecēze. 22. aprīlī pēc dievkalpojuma tas tika iesvētīts un ar draudzes bērnu palīdzību svinīgi ieskandināts.

Gaismas ceļš kapelā.

Jau no pirmajiem gadsimtiem kristieši ir godinājuši, apcerējuši un sekojuši Kristum viņa ciešanu un sāpju ceļā. Krusta ceļš ir dziļi ietekmējis Dieva tautu un palīdzējis sagatavoties Augšāmcelšanās notikumu labākai izpratnei. Tomēr viss nebeidzās ar Jēzus nāvi – nāve bija tikai sākums Kristus tagadējai dzīvei Tēva godībā.

Lieldienu laiku uzsākot katoļu ģimnāzijas kapelā tiek piedāvāts Gaismas ceļš, kas ir tradicionālā Kristus Krusta ceļa turpinājums.
Gaismas ceļa ideja nāk no Tiberiādes brāļu kopienas dibinātāja brāļa Marka. Līdz ar Kristus ciešanu stacijām Evaņģēliji mums piedāvā arī gaismas stacijas, kas palīdz labāk ‘iegravēt’ sirdī Kristus Augšāmcelšanās notikumus un praktiski sagatavoties Svētā Gara atnākšanas svētkiem. Mēs visi esam aicināti piedzīvot jaunus Vasarsvētkus savā dzīvē un arvien vairāk ļauties Svētā Gara vadībai Baznīcā!

Šo jauno lūgšanas ceļu mēs varam salīdzināt ar Rožukroņa lūgšanas jauno daļu – Gaismas noslēpumiem, kuru mērķis ir labāk iepazīt Jēzus publiskās dzīves un darbības noslēpumus!
Lūk Gaismas ceļa veidotāju, mākslinieku Mārtiņa un Dinas novēlējums: Gaismas ceļš ir dzīvības ceļš. Mēs esam aicināti priecāties un līksmoties, jo esam Dieva bērni! Pestītājs mums to ir pavēlējis, jo caur viņa asinīm esam kļuvuši par mantiniekiem, miruši grēkam un augšāmcēlušie jaunai dzīvei.

Šis Gaismas ceļš piedzima mūsu sirdīs gluži negaidīti, bet likumsakarīgi, tādēļ ceram, ka arī jūsu sirdīs tas ienāks un aizdegs tās ar karstu, bet saudzējošu Debesu uguni. Gluži kā to, kura Lieldienu naktī deg uz Kristus kapa.

Lai labāk izprastu gaismas ceļa apceres zem katras gleznas ir atsauce uz Svēto Rakstu notikumiem un ticīgie ir aicināti izmantot brāļa Marka grāmatu „Mans prieks, Kristus ir augšāmcēlies”, kas atrodas „Mieram tuvu” stendā. Mākslinieki savos darbos ir vēlējušies turpināt krāsās, simbolos un zīmēs Katoļu ģimnāzijas, patlaban 12. klases veidoto Krusta ceļa stilu un izteiksmes līdzekļus.
Jaunais ‘Gaismas ceļš’ ir kļuvis par uzskatāmu un pedagoģisku materiālu Katoļu ģimnāzijas skolniekiem un skolotājiem. Tas palīdz un atgādina Lieldienu svētdienas evaņģēlija notikumus, kā arī praktiski kalpo lūgšanas dzīves izaugsmei. Visas četrpadsmit Gaismas ceļa stacijas gleznas ir oriģināldarbi un simbolu valodā cenšas ilustrēt galvenās Baznīcas noslēpuma patiesības. Šis meditācijas un lūgšanas materiāls būs skatāms līdz Vasarsvētkiem
un kapela ir pieejama un atvērta visu dienu.

Priesteris Andris Kravalis

Scroll To Top