Bērnu audzināšana ir sabiedrības kopīgs darbs, rezumējums pēc diskusijas

20. maijā visā pasaulē atzīmēja 41. Pasaules Sabiedriskās saziņas dienu, kuras tēma bija: “Bērni un plašsaziņas līdzekļi: audzināšanas izaicinājums”. Latvijā pēc kardināla iniciatīvas katoļu baznīcās noturēja dievkalpojumus, kas bija veltīti šai dienai, tādā veidā uzsverot lielo nozīmi, kāda ir plašsaziņas līdzekļiem bērnu izglītības un audzināšanas jomā un lai lūgtos par to.

Kardināls izsaka pateicību  visiem 18. maija notikušās diskusijas dalībniekiem, kuri sprieda par pāvesta Benedikta XVI vēstījumu 41. Pasaules Sabiedriskās saziņas dienai, kuras tēma bija: “Bērni un plašsaziņas līdzekļi: audzināšanas izaicinājums”. Pēc diskusijas var izdarīt daudzus secinājumus par iespējamo sadarbību starp baznīcu, skolām, ģimenēm. Diskusiju vadīja  biedrības „Academia” direktors Kristians Rozenvalds.

„Ar vienas diskusijas palīdzību nav iespējams izmainīt šī brīža situāciju, bet aktualizējot šo problēmu, ir iespējams uzrunāt gan plašsazinas līdzekļus, gan vecākus un izglītības iestāžu pārstāvji, lai viņi aizdomājas katrs par savu atbildību,” diskusijas nepieciešamību akcentēja K.Rozenvalds. 

Diskusiju iesāka kardināls, atzīmējot pozitīvās lietas, kuras sabiedrībai var piedāvāt plašsaziņas līdzekļi. Visi klātesošie apmainījās viedokļiem par to, kā ir iespējama kopēja sadarbība, lai bērnos ieaudzinātu šo prasmi izšķirt starp labo un ļauno, ko piedāvā plašsaziņas līdzekļi. Diskusijas dalībnieki nonāca pie slēdziena , ka šāda veida sadarbība ir iespējama. Tomēr, lai šī sadarbība būtu auglīga ir  svarīgs kopīgs ētikas kodekss.

Tika apspriests arī jautājums par iespēju, skolās ieviest mācību priekšmetu, kurā apmācītu bērnus un jauniešus plašsaziņas līdzekļu jomā un skaidrotu  kā pareizi attiekties pret informāciju, ko tie  saņem. Ja cilvēkam nav izpratnes par pamatvērtībām, tas uzņem visu nešķirojot.

Problēma, kas skar mūs  visus bērnu audzināšanas jautājumā ir, kā apvienot baznīcas, skolas un ģimenes intereses. Lai to panāktu ir svarīga ir savstarpējā uzticēšanās un sadarbība. Tas protams ir ilgstošs un rūpīgs darbs, kurā  visiem jālīdzdarbojas.

Latvijas Romas Katoļu Baznīcas Informācijas Centrs

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti