Rīgas Garīgajā Seminārā šogad iestājušies 6 audzēkņi

21. augustā RGS 2007./2008.m.g. tika uzņemti seši studenti:Birkovs Renārs, Doļa Rodions, Gorbačevskis Jurijs, Mozgiris Jozs, Rudovičs Elvis un Silevičs Edijs.

Ko saka studenti paši ? 

Renārs Birkovs

Esmu no sv. Alberta draudzes, kaut gan mana ģimene dzīvo Latgalē. Man ir 19 gadi. Esmu absolvējis Rīgas Katoļu Ģimnāziju, Mazo semināru. Ir viens jaunāks brālis.Izvēle par priestera aicinājumu saistās ar pirmo svēto Komūniju, tas bija ap kādiem 9 – 10 gadiem. Vēlāk sāku arī piekalpot un radās iespēja padziļināt izpratni par priestera kalpojumu.Tad ceļš sekoja uz Rīgas Katoļu Ģimnāziju, tad Mazo Semināru, kur ar laiku tad arī nostiprināju aicinajumu. Visi saka, ka esmu jauns, lai to saprastu, kā jau jaunieši manos gados, taču, domāju, dzīvošu lūgšanā un tad jau redzēs.

Rodions Doļa

Esmu no Viļānu sv. Erceņģeļa Miķeļa draudzes. Man ir 19 gadi. Mācījos skolā Krievijā, taču to pabeidzu Latvijā. Pašlaik mācos Rēzeknes Augstskolas vēstures nodaļā. Esmu vienīgais bērns ģimenē. Man bija daudzi ceļveži, kas mani pamudinājuši izvēlēties priestera aicinājumu – tas ir Dievs. Daudzi svēto paraugi ir liels pamudinājums iet aicinājuma ceļu. Man daudz devis arī priesteru piemērs, kuri ir dedzīgi savā kalpošanā. Dievs daudz ir devis, ka varu plānot un sapņot un man, protams, gribētos strādāt ar jauniešiem. Bet lai notiek visā Dieva griba, lai notiek pēc Viņa prāta.

Jozs Mozgiris

Esmu no Kurzemes diecēzes, no Liepājas sv. Jāzepa katedrāles. Esmu jau no bērnības kristīts un jau no 7 gadu vecuma kalpoju pie altāra kā ministrants. To darīju uzreiz pēc pirmās svētās Komūnijas saņemšanas un vēl līdz šim laikam palīdzu priesterim pie altāra. Runājot par manu aicinājumu, tad to spilgti sajutu pēc Iestiprināšanas sakramenta saņemšanas 16.gadu vecumā. Sapratu, ka neesmu viens, ka Dievs ir kopā ar mani. Visu laiku jutu Liepājas bīskapu Vilhelma Lapeļa un A.A. Brumaņa atbalstu. Visu laiku sadarbojos ar bīskapu, kopā braucu uz vizitācijām. Kas ir priesteris? Priesteris sludina Dieva Vārdu tautai, visu savu dzīvi velta Dievam. Baiļu nav, jo daudz brāļu un māsu, priesteri un klostermāsas mani atbalsta šajā ceļā.

Elvis Rudovičs

Esmu no Salaspils draudzes un man ir 21 gads.Iedvesma nāca no priestera, kurš bija ļoti labsirdīgs pēc dabas. Arī es tāds vēlējos kļūt. Man bija 14 gadi, kad pārcēlos uz Rīgu, kur piekalpoju sv.Franciska baznicā, turpat blakus seminārs. Tur arī kādu laiku strādāju. Tā pamazām auga mans aicinājums. Zinu, ka mans ceļš nebūs viegls un tie kuri atbildējuši, viņi kalpo kā var, neskatoties uz visiem šķēršļiem. Domāju, ka varētu tam pretī stāties.

Edijs Silevičs

Man ir 26 gadi. Esmu no Kurzemes diecēzes Liepājas sv.Jāzepa katedrāles.Stāties seminārā mani pamudināja iespēja redzēt priesteri darbībā. Viņa dzīvesveidā, sadzivē ar cilvēkiem un to kā tiek risinātas problēmas. Mani piesaistīja realitāte, kas saistās ar priestera dzīvi. Kādu laiku biju arī ministrants. Priestera dzīve nav viegla, bet jēgpilna. Sniedz gandarījumu vairāk kā daudz kas cits dzivē.

Jurijs Gorbačevskis

Esmu 24 gadus jauns. Dzimtā ir Dobeles Romas katoļu draudze. Draudzes locekļi ir patiesi, sirsnīgi un izpalīdzīgi. Draudzei ir uzbūvēta jauna baznīca, kas svētdienās un svētku dienās pulcina kopā ticīgos. Ikdienā sevišķi tuvs ir kļuvis mazais Rožukroņa pulciņš, kas ik rītu nepaguris lūdzās Dievmāti dažādos nodomos.
Īsumā par izglītību; jūnijā ieguvu profesionālo maģistra grādu uzņēmumu un organizāciju vadīšanas specialitātē (studiju vieta Banku Augstskola). Pateicība Dievam par šo žēlastību, jo kārdinājumi pārtraukt mācības bieži piemeklēja.
Veids kādā tiku uzrunāts ir pavisam vienkāršs, būtiskākais, ka nebija pat vajadzīgi sarežģīti meklējumi kā šķita pirmajā momentā. Grūtības un bailes pagaisa kā nebijušas pēc tam, kad atgriezos dzimtajā baznīcā pēc garajiem šīs vasaras meklējumiem. Vasara bija notikumiem bagāta; aspirantu nometne Subatē, Zemgales jauniešu dienas, sv. Terēzes relikviju svētceļojums, svētceļojums uz Vāciju un noslēgumā svētceļojums uz Aglonu. Esmu pateicīgs cilvēkiem, ko sastapu šajā vasarā! Lai Dievs aizmaksā!
Paraugs, kam līdzināties, veidojās kā labo īpašību apkopojums no sastaptajām personībām. Seminārs sniedz šādu iespēju, pilnveidot savu garīgo dzīvi, lai kļūtu par palīgu cilvēkiem.

Informatīvo materiālu sagatavoja
LRKB Informācijas centrs, KBVēstnesis

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti