Svētceļojumi un svētnīcas ir “garīguma laboratorijas”

„Svētceļojumi un svētnīcas: miera ceļi un žēlsirdības vietas” – tāds ir Pontifikālās Migrantu un ceļotāju pastorālās padomes rīkotā 5. Eiropas Svētceļojumu un sanktuāriju kongresa temats. Pasākums notiek Lurdā. Tikšanās mērķis ir pārdomāt par svētceļojumu un svētnīcu svarīgo lomu miera veicināšanā. Kongress ilgs līdz 13. septembrim.

„Mums ir jāizstrādā tāda pastorālās aprūpes programma, kas ticīgajiem palīdzētu stiprināt gribu meklēt Dieva vaigu un šķīstīt savu sirdsapziņu” – teica Pontifikālās Migrantu un ceļotāju pastorālās padomes sekretārs, arhib. Agostino Marhetto. Atklājot kongresu, kard. Renato Martino atgādināja, ka katra svētceļojuma mērķis ir atgriezties un slavēt Dievu. Svētnīcai ir jābūt vietai, kur varam mācīties apklusināt sevī pasaules trokšņus, lai saklausītu Kunga balsi – uzsvēra kardināls.

Pontifikālās Migrantu un ceļotāju pastorālās padomes prezidents skaidroja, ka svētceļojums vieno cilvēkus un palīdz mācīties dzīvot kopienā. Tā laikā lielāka uzmanība tiek vērsta uz vājākajiem tā dalībniekiem. Kard. Martino uzsvēra, ka svētnīcu pastorālās aprūpes centrā ir cilvēka cieņas un tiesību aizstāvēšana. Tikai tad sanktuāriji un svētceļojumi kļūs par „garīguma laboratorijām”, kur viss tiek pārdomāts Dieva Vārda gaismā, stiprināts lūgšanā un liturģiskajās svinībās – teica kard. Martino. Svētnīcas ir vietas, kur tiek sludināta cerība un mīlestība.

Pontifikālās Migrantu un ceļotāju pastorālās padomes prezidents ieteica organizēt svētceļojumus uz tām valstīm, kur Baznīca atrodas grūtā situācijā, jo tur dzīvojošajiem kristiešiem ir vajadzīgs mūsu atbalsts un solidaritātes apliecinājums. Svētceļojumi padziļinās ticību un mīlestību, veicinās atvērtību un dialogu, un tas viss kalpo mieram – teica kard. Renato Martino. 5. Eiropas Svētceļojumu un sanktuāriju kongress notiek Dievmātes parādīšanās Lurdā 150 gadu atceres svinību ietvarā. Jubilejas gads sāksies 8. decembrī un ilgs visu nākamo gadu.

LRKBIC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti