Now Reading
Itālijas konfraternitāšu tikšanās ar pāvestu

Itālijas konfraternitāšu tikšanās ar pāvestu

Ap 40 tūkstoši cilvēku lielā sastāvā sestdien svētā Pētera laukumā bija pulcējušies Itālijas diecēžu konfraternitāšu konfederācijas locekļi. Konfraternitātes ir dibinātas aizvadītā gadu tūkstoša pirmajos gadsimtos. Tās kopj tautas dievbijības formas, atceroties Jēzus Kristus dzīves epizodes, kas ir saistītas ar Viņa nāvi un augšāmcelšanos, kā arī godina Jaunavu Mariju un svētos. Konfraternitātes, jeb kristiešu brālības nodarbojas arī ar konkrētiem tuvākmīlestības darbiem – palīdz trūcīgajiem, aprūpē slimniekus un atstumtos. Konfraternitāšu darbam liela nozīme bija viduslaikos, kad vēl nebija izveidotas sabiedriskās aprūpes un sanitārās struktūras.

Ar pāvestu Benediktu XVI Itālijas konfraternitātes tikās pirmo reizi. Uzrunā Svētais tēvs atgādināja, ka tās nav vienkāršas savstarpējas palīdzības, vai filantropiskas apvienības, bet brāļu un māsu kopienas, kas vēlas dzīvot saskaņā ar Evaņģēliju, būt dzīva Baznīcas sastāvdaļa, rīkoties saskaņā ar mīlestības bausli, kas liek atvērt sirdis pret citiem cilvēkiem, jo īpaši tiem, kas atrodas grūtībās.

LRKBIC

Scroll To Top