Now Reading
Vatikāns: vēstījums hinduistiem Divali svētkos

Vatikāns: vēstījums hinduistiem Divali svētkos

“Kristieši un hinduisti – gatavi iet dialoga ceļu”, tā ir Pontifikālās Starpreliģiju dialoga padomes hinduistiem adresētā vēstījuma tēma, Divali svētku sakarā, ko tie šogad atzīmē 9. novembrī. Dokumentu parakstījis kard. Žans Luis Torāns. Vēršoties pie hinduistiem, kardināls runā par mieru, reliģisko brīvību, savstarpēju cieņu un dialogu.

Pēc miera ilgojas visa pasaule. Reliģijas sludina mieru, jo tā avots ir pats Dievs. Vai mums, dažādu reliģiju piederīgajiem, nevajadzētu kopīgi darboties, lai šo miera dāvanu pieņemtu un izplatītu sev visapkārt? – vēstījumā jautā kard. Torāns. Viņš uzsver, ka cilvēka ticības atbildei Dievam jābūt vienmēr brīvai. Nevienam nedrīkst likt šķēršļus un nevienu nedrīkst spiest ticēt. Miers sakņojas šīs reliģiskās brīvības ievērošanā. Pēdējā ir sirdsapziņas brīvības fundamentāla sastāvdaļa. Katram ticīgajam jāatklāj vispirms savas reliģijas plašumu un dziļumu, un tad jācenšas iepazīt arī citas reliģijas. Kardināls pasvītro, ka nezināšana ir pirmais un lielākais ticīgo ienaidnieks, turpretī, tam, ko katrs var dot ar savām zināšanām, ir liela nozīme stabila miera veicināšanas procesā.

Tāpat kā katrās cilvēciskajās attiecībās, arī dažādām reliģijām piederošo tautu attiecībās, būtiska ir ieklausīšanās, savstarpēja sadarbība, tikšanās un, jo sevišķi, savstarpēja cieņa. Mums visiem ir jāveido draudzības saites. Domstarpību gadījumos, nepieciešams tikties un veikt dialogu patiesas mīlestības garā, atmetot jebkādus aizspriedumus. Hinduistiem adresētajā vēstījumā, Divali svētku sakarā, kard. Torāns atzīst, ka kopā mēs varam paveikt daudz, lai veidotu harmonisku sabiedrību un mieru pasaulē.

LRKBIC

Scroll To Top