Evaņģēlijs dziedina sekularizācijas radītās brūces. Pāvesta tikšanās ar Romas kūrijas darbiniekiem

Vatikānā 21. decembrī sapulcējās kardināli, arhibīskapi, bīskapi, Svētā Krēsla administrācijas nodaļu vadītāji un Romas kūrijas darbinieki, lai tiktos ar pāvestu un novēlētu priecīgus Ziemassvētkus. Benedikts XVI atsauca atmiņā sava pontifikāta nozīmīgākos notikumus šajā gadā. Viens no tiem ir apustuliskais ceļojums uz Brazīliju. Vizītes mērķis bija piedalīties 5. Latīņamerikas un Karību valstu bīskapu konferencē. Neaizmirstami brīži bija arī tikšanās ar jauniešiem Sanpaulu stadionā, kanonizācijas svinības, franciskāņu vadītā centra apmeklējums, tikšanās ar bīskapiem un Euharistijas svinības Aparečidas sanktuārijā.

Uzrunājot savus līdzstrādniekus, pāvests skaidroja vārdu “Kristus māceklis” nozīmi. Būt par mācekli nozīmē pazīt Kristu, klausīties Viņa vārdu, tikties ar Viņu Euharistijas sakramentā, iet kopā ar Viņu, mīlēt Viņu. Katehēze nav tikai intelektuāla mācība par ticības patiesībām. Tās mērķis ir palīdzēt kristiešiem aizvien ciešāk vienoties ar Kristu, praktizēties pazemības, taisnības un mīlestības tikumos. Kļūt par Kristus mācekļiem – turpināja Svētais tēvs – nozīmē kļūt par patiesiem cilvēkiem. Kristus māceklim ir jābūt “misionāram”. Evaņģēlijs dziedina sekularizācijas radītās brūces. Visi esam aicināti dzīvot mierā, respektējot citu cilvēku atšķirīgos uzskatus.

Pāvests pieminēja šī gada 13. oktobrī saņemto vēstuli, ko parakstīja 138 musulmaņu līderi, apliecinot savu apņemšanos darboties miera labā. Benedikts XVI skaidroja arī ekumeniskā dialoga nozīmi. Kas ir iepazinis patiesību, kas ir saņēmis prieku, tas nevar to paturēt tikai sev. Šīs lielās dāvanas nav domātas tikai vienai personai. Caur Jēzu Kristu esam saņēmuši gaismu, un to nevaram paslēpt. Tā atmirdz visiem cilvēkiem.

Benedikts XVI atgādināja, ka šī gada jūnija beigās viņš nosūtīja vēstuli Ķīnas Tautas Republikas Katoļu Baznīcas vadītājiem un ticīgajiem. Tajā Svētais tēvs ne tikai apliecināja savu garīgo tuvumu, bet arī norādīja uz katoliskās mācības principiem un Vatikāna II koncila ieteikumiem eklezioloģijas jomā.

Pāvests runāja arī par šī gada semptembrī veikto vizīti Austrijā. Mariacelles sanktuārijā viņš aicināja visus ticīgos skatīties uz Mariju. Skatoties uz viņu, ieraudzīsim Kristus gaismu, kas izklīdina tumsu un norāda mums ceļu – teica Benedikts XVI. Pauda pateicību austriešu bīskapiem, priesteriem, reliģiozo ordeņu locekļiem un lajiem par kopā veikto ceļu pretī Kristum.

LRKBIC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti