Now Reading
Rīgas Katoļu ģimnāzijas rekolekcijas

Rīgas Katoļu ģimnāzijas rekolekcijas

Tikko ir noslēgušās Katoļu ģimnāzijas rīkotās rekolekcijas. Uz sarunu esmu aicinājis priesteri Andri Kravali.

Pastāstiet, lūdzu, kādi ir jūsu iespaidi par šīm rekolekcijām un kāds bija to mērķis?

Esam iesākuši jaunu liturģisko gadu ar Adventa laiku un kā katru gadu, sajūtam nepieciešamību kopā ar visu skolu, ar skolas bērniem, labāk sagatavoties Kristus Dzimšanas svētkiem. Tāpēc šodien notika ikgadējās rekolekcijas.

Bijām izvēlējušies kaut ko jaunu, oriģinālu, mēs visi sapulcējāmies Vecrīgā un sākām rekolekcijas ar Svēto Misi Jēkaba katedrālē. Tur mūs ļoti sirsnīgi un mīļi uzņēma. Pēc tam, sākot no ceturtās, līdz divpadsmitajai klasei, mēs sadalījāmies četrās grupās. Katrai grupai bija savs mērķis, savs uzdevums. Mēs apmeklējām visas Vecrīgas baznīcas, kuras jau iepriekš bija sarunātas un kur bērni varēja ne tikai lūgties bet, iepazīties ar draudzes dievnamiem, ar to dzīvi, vēsturi un arī pavadīt kādu brīdi lūgšanā. Bija bērni, kas pirmo reizi apmeklēja Rīgas Domu, lūdzās pie svētā Meinarda kapa.

Bieži vien, kad tiek mainīta telpa un vieta, rekolekcijas ir daudz dziļākas, auglīgākas un arī bērni ir vairāk koncentrēti, viņiem ir daudz vairāk iespaidu. Katra grupa saņēma īpašu jautājumu paketi, uz kuriem viņiem bija jāatbild. Ļoti interesanti bija Doma baznīcā. Bērniem bija jāmeklē Doma baznīcas īpašais zīmogs, ko celtnieki ir atstājuši, tā ir maza pelīte vienā vietā mūrī, Marijas kapelā. Kad bērni to atklāja, tas bija tāds liels atradums. Bija arī citi, ļoti interesanti pārsteigumi. Kad bērnus motivēja meklēt, viņi patiešām bija brīnišķīgi un daudz ko jaunu atklāja.

Noslēdzām šo tikšanos Klostera ielā 4 ar svinīgām pusdienām, ar dalīšanās brīdi, pārdomām un kopēju lūgšanu.

Jaunākās klases, no pirmās, līdz ceturtajai, šoreiz palika ģimnāzijā. Arī tur, gan pasniedzēji no Reliģijas Zinātņu institūta, gan arī, skolotāji turpat no skolas un arī, kapucīnu tēvs Krišjānis vadīja viņiem rekolekcijas un Svēto Misi.

Šoreiz varbūt, atšķirībā no citiem gadiem, tās bija vairāk individuālas grupiņas un bērni bija ļoti lielā sajūsmā un apmierināti, jo tiešām, dažus dievnamus viņi nebija zinājuši. Marijas Magdalēnas baznīcā viņiem bija interesanti redzēt senu klostera baznīcu, saprast, kāpēc tā ir tāda, kas šeit notiek. Priecājos par draudžu dežurantiem, tiem cilvēkiem, kas ar laipnību, uzmanību un sirsnību mūs sagaidīja, pavadīja, pacienāja. Domāju, ka tas ir viens solis uz priekšu ceļā, lai sagatavotos Kristus Dzimšanas svētkiem.

Paldies par interesanto stāstījumu! Lai Dievs turpmāk dod svētību šādam darbam un, lai mūsu jaunā paaudze arvien vairāk iesaistās mūsu Baznīcā un to iepazīst! 

Aigars Brikmanis, Vatikāna Radio, Rīga.

Scroll To Top