Now Reading
Drīzumā tiks publicēts jauns dokuments par beatifikācijas procesa norisi

Drīzumā tiks publicēts jauns dokuments par beatifikācijas procesa norisi

Kanonizācijas lietu kongregācijas prefekts paziņojis, ka drīzumā klajā nāks jauns dokuments par beatifikācijas procesa norisi. Intervijā laikrakstam „L’Osservatore Romano” kard. Žožē Saraiva Martins paskaidrojis, ka instrukcijā dots norādījums bīskapiem, kā un kas ir jāveic, lai uzsāktu beatifikācijas procesu diecēzes ietvarā. Vatikāna preses zālē notiks jaunā dokumenta prezentācija. Paredzēta arī speciāla tikšanās ar postulatoriem – beatifikācijas procesu vadītājiem.

Kard. Žože Saraiva Martins norādīja uz Benedikta XVI ieviestajām izmaiņām beatifikācijas svinību norisē. Jauninājums attiecas uz vietējo Baznīcu. Šodien Dieva kalpa pasludināšana par svētīgu notiek tajā kristiešu kopienā, pie kuras viņš piederēja. Beatifikācijas procesa uzsākšanas galvenais un svarīgākais priekšnoteikums ir stingra pārliecība par ticīgā svētumu. Un tam ir lielāka nozīme nekā sponsoru meklēšana. Ja runa ir patiesu svētumu, nauda atradīsies vienmēr – teica portugāļu kardināls. Viņš paskaidroja, ka naudas līdzekļi ir paredzēti Vatikāna medicīnas un teoloģijas komisiju darba apmaksai. Abas komisijas pēta un apstiprina ar kandidāta uz altāru godu starpniecību veiktā brīnuma autentiskumu. Diezgan liela naudas summa paredzēta tā sauktā Positio sagatavošanai un izdošanai. Tajā tiek apkopoti visi materiāli par Dieva kalpa dzīvi un viņa varonīgi praktizētajiem tikumiem.

Jautāts par pāvesta lomu procesa paātrināšanā, Kanonizācijas lietu kongregācijas prefekts atbildēja: „Lai gan tāda iespēja pastāv, taču līdz šim Svētais tēvs to vēl nav darījis. Jāņa Pāvila II gadījumā Benedikts XVI paātrināja beatifikācijas procesa uzsākšanu diecēzes ietvarā, kas pabeigts 2007. gada 2. aprīlī. Šobrīd kongregācija strādā pie Positio sagatavošanas. Tādēļ par procesa noslēguma datumu vēl ir pāragri runāt” – teica Kanonizācijas lietu kongregācijas prefekts.

Intervijā laikrakstam „L’Osservatore Romano” kard. Saraiva Martins atgādināja, ka šobrīd dikastērija rūpīgi izskata vairāk nekā 2200 kanonizācijas un beatifikācijas lietas. 2008. gada pirmajos mēnešos tiks apstiprināti dekrēti par četru svētīgo kanonizāciju. Runa ir par itāļu priesteri, divām garīgajām māsām no Indijas un Šveices un kristīgo laju no Ekvadoras. Drīzumā notiks arī svētās Terēzes no Bērna Jēzus vecāku, kardināla Džona Ņjūmana un sešgadīgās meitenītes Antonijas Meo beatifikācijas svinības.

LRKBIC

Scroll To Top