Now Reading
Komentāri pēc Benedikta XVI vizītes universitātē “La Sapienza” atcelšanas

Komentāri pēc Benedikta XVI vizītes universitātē “La Sapienza” atcelšanas

Benedikta XVI paredzētās vizītes Romas universitātē „La Sapienza” atcelšana ir izraisījusi plašu rezonansi visā sabiedrībā. Itālijas prezidents Džordžo Napolitāno nosūtījis pāvestam vēstuli, kurā raksta: „Ar patiesu un dziļu nožēlu es saņēmu ziņu par Jūsu 17. janvārī universitātē „La Sapienza” paredzētās vizītes atcelšanu. Šo neiecietības izpausmi un apvainojošo uzbrukumu, kas radīja tādus apstākļus, kuros brīva un patiesa uzskatu salīdzināšana kļuva neiespējama, es uzskatu par nepieņemamu.”

Benedikta XVI vizītes universitātē „La Sapienza” atcelšana ir masu mediju uzmanības centrā. „Bailes no patiesības”, „Benedikts XVI negrib spēlēt nelūgta viesa lomu” – šādus un līdzīgus virsrakstus lasām laikrakstu pirmajās lappusēs. Vizītes atcelšanas galvenais iemesls bija universitātes profesoru un studentu protesti pret pāvesta klātbūtni jaunā akadēmiskā gada inaugurācijas svinībās. Atgādinām, ka šo universitāti, kas ir viena no lielākajām Eiropā, nodibināja pāvests Bonifācijs VIII 1303. gadā. 2003. gadā jurisprudences fakultāte piešķīra Jānim Pāvilam II goda doktora honoris causa titulu. Universitātē mācās 130 tūkstoši studentu.

Pirms pāvesta vizītes eksakto zinātņu profesori nosūtīja rektoram prof. Renato Gvarīni adresētu protesta vēstuli. Pēc viņu domām, kard. Jozefs Ratcingers esot vairākkārt izrādījis necieņu pret zinātnes sasniegumiem, par ko liecina arī nesen publicētā enciklika „Spe salvi”. Tajā pašā laikā kreisi noskaņotie fizikas fakultātes studenti sarīkoja protesta manifestāciju, kurā tika skandēti antiklerikāli saukļi.

Katoliskās Izglītības kongregācijas prefekts kard. Zenons Grohoļevskis uzsvēra, ka nekad nevienā mācību iestādē pasaulē nav saskāries ar tik lielu kritiku un neiecietību kā Romas universitātē. Līdz šim neviena augstskola nebija pateikusi „nē” pāvestam – piebilda Vatikāna „izglītības ministrs”.

Vatikāns laidis klajā runas tekstu, ko Benedikts XVI bija paredzējis teikt vizītes laikā Romas universitātē, kas tika atcelta protestu dēļ. Pāvests atzīst, ka teologu gadsimtiem ilgi klāstītās lietas reizēm vēsture ir noraidījusi kā nepatiesas, tomēr patiesības meklējumus universitātēs nedrīkst atdalīt no tradicionālajām zinātnes jomām, piemēram, nedrīkst atteikties no filozofijas un teoloģijas.

LRKBIC

Scroll To Top