Šveice: noslēgusies Eiropas jauniešu tikšanās

1. janvārī Ženēvā noslēdzās Tezē kopienas rīkotā ikgadējā Eiropas jauniešu tikšanās. Tās tēma bija: „Paļāvības svētceļojums šīs zemes virsū”. Jaunieši pulcējās kopā, lai vienotos lūgšanā, dalītos ticības pieredzē ar saviem citu valstu vienaudžiem un atklātu Baznīcu kā vienotu saimi un kā šīs cilvēku saimes komūnijas ieraugu. Šogad piedalījās vairāk nekā 40 tūkstoši jauniešu no Eiropas un citiem kontinentiem – kopumā no 50 pasaules valstīm.

Vislielākā grupa bija no Polijas – 9100 svētceļnieku. Bija ieradušies 2800 francūžu, 2200 rumāņu, gandrīz tik pat daudz itāliešu, 1260 mūsu kaimiņvalsts – Lietuvas jauniešu, kā arī grupas no Vācijas, Serbijas, Ukrainas un no citām valstīm, tai skaitā – Latvijas. Dalībnieku vidū bija katoļi, protestanti un pareizticīgie. Šādas gadumijas tikšanās Tezē kopiena rīko jau kopš 1979. gada dažādu Eiropas valstu lielākajās pilsētās. Taču šī bija pirmā reize, kad saiets notika Šveicē – kopienas dibinātāja brāļa Rožē dzimtenē.

Tāpat kā citās reizēs, arī Ženēvā, no rītiem jaunieši pulcējās savās draudzēs, kur kopā lūdzās, strādāja grupās, tikās ar cilvēkiem, kuri iesaistījušies draudzes apustulātā, savukārt, pēcpusdienās pulcējās uz kopēju lūgšanu un meditāciju. Katru vakaru jauniešus uzrunāja brālis Aloizs. 31. decembrī draudzes organizēja lūgšanu vigīliju par mieru, pēc kuras sekoja daudzveidīgi kultūras un sadraudzības pasākumi – tā saucamie tautu svētki. Piecas dienas tikšanās dalībnieki pievērsās reliģiskiem un politiskiem jautājumiem. Brālis Aloizs atkārtoti mudināja kristiešus tiekties pēc savstarpējās vienības. Kristiešiem jāiet pa savstarpējas izlīgšanas ceļu. „Kā gan mēs varam pārliecinoši runāt par Dieva mīlestību, ja paliekam šķirti?”- viņš jautāja. Nākamā Tezē kopienas rīkotā jauniešu tikšanās notiks Beļģijas galvaspilsētā, Briselē, no šī gada 29. decembra līdz 2009. gada 2. janvārim.

LRKBIC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti