Benedikts XVI: Baznīcas karitatīvā darbība ir Dieva mīlestības izpausme

Pāvests audiencē pieņēma Pontifikālās Cor Unum padomes rīkotās starptautiskās sanāksmes dalībniekus. „Karitatīvā darbība ir Baznīcas misijas neatņemama sastāvdaļa. Tā nav tukša filantropija, bet gan liecība, ka dzīvība ir augstākā vērtība, kuru jāsargā un jāaizstāv”, teica Benedikts XVI.

Šajās dienās Romā norisinās Cor Unum rīkota tikšanās par tematu: „Baznīcas karitatīvajā darbībā iesaistīto personu cilvēciskās un garīgās īpašības”. Uzrunā pāvests pauda pateicību un prieku, ka arī šodien daudzi kristieši ziedo savu laiku un enerģiju, lai sniegtu materiālo un garīgo palīdzību, nestu mierinājuma vārdus un cerības vēsti tiem, kuriem tā visvairāk ir nepieciešama. „Nedrīkstam aizmirst, ka žēlsirdības darbi ir veids un vieta, kur varam tikties ar cilvēkiem, kuri vēl nepazīst Kristu”, uzsvēra pāvests.

Tādēļ ir nepieciešams nodrošināt profesionālo, garīgo un pastorālo formāciju tiem, kuri darbojas šajā jomā. Ir nepieciešama „sirds formācija”, uzsvēra Benedikts XVI. Tikai tad spēsim ieraudzīt citu cilvēku vajadzības un sadzirdēt viņu saucienu pēc palīdzības. Žēlsirdības darbs nav filantropisks žests, bet gan evaņģēliskās mīlestības spoža izpausme. Pāvests norādīja uz svētīgās Mātes Terēzes no Kalkutas piemēru. Viņa rūpējās par atstātajiem un mirstošajiem, jo ticēja, ka katra cilvēka dzīve ir Dieva dāvana.

Draudžu, diecēžu un starptautisko labdarības institūciju darbinieki ir aicināti būt par mīlestības lieciniekiem mūsdienu pasaulē. Aicināti būt par Dieva lieciniekiem, kas ir mīlestības pilnība. Dievs caur savu Dēlu aicina mūs mīlēt. Baznīcas karitatīvās darbības avots ir Radītāja un Pestītāja mīlestība. Enciklikā Deus caritas est pāvests raksta: „Mēs spējam mīlēt, jo esam radīti pēc Dieva attēla un līdzības. Mīlēt nozīmē ļaut ieplūst Dieva gaismai pasaulē”.

LRKBIC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti