Pasaules Slimnieku dienas Euharistijas svinības Vatikānā

Atzīmējot Pasaules slimnieku dienu, sv. Pētera bazilikā notika Euharistijas svinības, ko vadīja Pontifikālās Slimnieku pastorālās aprūpes padomes prezidents kard. Havjērs Lozano Barragans. Homīlijā kard. pievērsās ciešanu jēgai. Atgādināja, ka „ciešanas ir radošas” jeb auglīgas. Varam runāt par ciešanu radošo raksturu, jo, caur savām krusta ciešanām, Kristus mūs atpestīja un atjaunoja radību. Kristus personā apvienotas dievišķā un cilvēciskā daba. Viņš, īstais Dievs un īstais cilvēks, uzņēmās uz sevis visas cilvēces ciešanas – teica kard. Barragans. Sāpes, ko šodien piedzīvojam katrs no mums, izcieš Kristus.

Taču Viņa ciešanas ir nevis bezcerīgas, bet triumfālas. Krusts ir cieši saistīts ar augšāmcelšanos. Abi ir nešķirami. Patiecoties Kristum, ciešanas pārvēršas priekā un godībā. Tas ir liels paradokss. Kard. norādīja, ka savās sāpēs un ciešanās esam aicināti vienoties ar Kristu. Esam aicināti vienoties ar Viņu mīlestībā un ar visu savu dzīvi atbildēt Dieva mīlestībai. Tikai tādā veidā varam piedzīvot ciešanu paradoksālo raksturu. Tad mūsu ciešanas var nest augļus, tās kļūst vērtīgas.

Kristus aicina mūs sekot Viņam, tas nozīmē, ar savām ciešanām ņemt dalību atpestīšanas darbā. Pieņemot un nesot savu krustu, es varu nest pasaulei dzīvību. „Ciešanu noslēpuma realitāte atklājas Euharistijā”, pasvītroja kardināls. Euharistija ir vienīgais patiesais sāpju remdināšanas līdzeklis. Nemirstības zāles. Mūsu mīlestības atbilde nozīmē pilnīgu ‘jā’ Dieva pestīšanas noslēpumainajam plānam. Šī mīlestības pilnā ‘jā’ paraugs ir Marija. Viņa – Dieva Dēla Māte – ir vienota ar mums un mūsu ciešanām. Euharistijā vienojamies ar to pašu Kristus Miesu, ko mums dāvā Marija. Kardināls paskaidroja, ka cilvēces ciešanām ir vērtība, jo Kristus ir augšāmcēlies. Ar savu nāvi Viņš ir uzvarējis ciešanas un nāvi. Tādēļ Euharistija, kā dalības ņemšana Kristus ciešanās, mudina mūs rūpēties par mūsu slimajiem brāļiem, lai mazinātu viņu sāpes. Svētās Mises laikā klātesošajiem slimniekiem tika piešķirts slimnieku sakraments. Šī svaidīšana ar eļļām ne tikai dod cietējam garīgu spēku, stiprinājumu, dvēseles mieru un izturību, bet reizēm, ja tāda ir Dieva griba, ļauj atgūt arī miesas veselību.

LRKBIC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti