Latvijas Katoļu sieviešu apvienības piecu gadu jubileja

Š.g. 12. aprīļa rīts Latvijas Katoļu sieviešu apvienības meitenēm no Rīgas, Kokneses, Liepājas, Auces un Ventspils uzausa priecīga satraukuma pilns, jo atkal posāmies ceļā uz kārtējo apvienības tikšanos. Šoreiz tā notika Kuldīgas tuvumā un likās jo īpaša apvienības piecu gadu svinību dēļ. Pēc īsas apvienības prezidentes Ināras Uzoliņas uzrunas un apsveikuma piecu gadu jubilejā varējām ieklausīties Antras Anuzes stāstījumā par jaunas kultūras biedrības „Gaudium” izveidi Liepājā.

Pēcpusdienā lektore no Liepājas Vinita Latuskeviča mums sniedza vispārēju ieskatu fototerapijā un atsevišķās metodēs darbā ar fotoattēliem. Piemēram, iedod katram kādu tēmu (klusums, bailes, apjukums, cerība un tml.), tad izsūta laukā fotografēt. Atgriežoties auditorijā, darbojas ar attēliem. Stāsta izjūtas, domas, to, kā notika pats kadru meklēšanas process. Vai arī – dots uzdevums sameklēt kādu foto, kas raksturo tevi bērnībā, kādu, kas attiecas uz šo brīdi, tad vēl ģimenes foto un pāris pašam nozīmīgus attēlus. Tad mazajās grupiņās pa 4 katrs stāsta par savām foto. Skatās un analizē, kuri tev tuvie cilvēki ir šajās atlasītajās foto, kuru tur nav. Pārdomā, kādēļ tad tomēr šo dzīvē tik svarīgo cilvēku nav. Mēģina izjust tās emocijas, kuras redzamas attēlos. Salīdzina tās ar savām šodienas izjūtām. Analizē grupas (arī ģimenes) foto. Cik lielu laukumu katrs dalībnieks ieņem, kurš stāv centrā. Cenšas izprast šo cilvēku savstarpējās attiecības un attieksmi vienam pret otru… Un tā bez gala.

Tālāk jau ķērāmies pie praktiskām lietām: mēs veidojām gan savu, gan dažādu no žurnāliem, bukletiem savāktu attēlu kolāžas par noteiktu tēmu. Pēc tam arī tās apspriedām. Bija tik pārsteidzoši redzēt mūsu meiteņu dažādos darbiņus – no spilgti sievišķīgu problēmu atspoguļojuma līdz pat sabiedriski eksistenciālu, ļoti aktuālu jautājumu izvirzīšanai attēlu valodā. Netrūka arī īstas jautrības, jo mēs jau protam savas problēmas pasniegt arī tā.
Mums ļoti patika katrs no šiem piedāvātajiem darbu veidiem. Tiešām, tas lika uz vecām lietām paskatīties ar šīsdienas acīm.

Vakars pagāja, ieklausoties, pārrunājot un, protams, neiztrūkstoši – uzmundrinot vienai otru. Katrs varēja laiku pavadīt sev vēlamā veidā. Varēja makšķerēt piemājas lielajā dīķī, parunāt ar viesu mājas saimnieku par muzeja izveides iecerēm un iespējām. Pirts prieki – miesas un gara tīrībai, sporta laukums, ja kārojās ko aktīvāku.

Labā Gana svētdienā devāmies uz Kuldīgas Sv. Trīsvienības baznīcu, kur dominikāņu Jēzus un Marijas māsas misionāres Emanuela OP un Katrīna OP mūs aicināja pievienoties pateicības lūgšanā Jēzum par Lieldienu dāvanu – uzvaru pār nāvi, upurējot savu dzīvību. Pavadījušas kādu brīdi Jēzus klātbūtnē, atgriezāmies draudzes mājā, kur māsas mums novadīja lekciju – nodarbību par sievietes garīgumu.

Vēlamies pateikties arī priesterim Jurim Zagorskim, kurš varēja izbrīvēt laiku, lai kopā ar mums svinētu Sv. Misi LKSA nodomā.

Savā ikdienā atgriezāmies, radošām idejām un iedvesmām bagātinātas!

Anita Liepiņa

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti