Now Reading
Saņemtās žēlastības uz sv. Meinarda salas

Saņemtās žēlastības uz sv. Meinarda salas

Sv.Misi plkst.13.00 celebrēja Ogres Romas katoļu draudzes prāvests Konstantīns Bojārs.Šīs Sv.Mises laikā notika kristības. 38 cilvēki saņēma Kristību Sakramentu, pārsvarā bērni.Ūdens ar ko kristīja tika pasmelts no Daugavas, tādejādi, simboliski atceroties pirmo kristiešu kristīšanu.

Sv. Misi plkst. 15.00 celebrēja kardināls Jānis Pujats un priesteri A.Kristapovičs, A.Priede, P.Skredeļs, R.Baļčūns. Svētās Mises laikā kardināls piešķīra Iestiprinšanas Sakramentu. To, savukārt, saņēma 53 cilvēki. Savā sprediķī kardināls uzrunāja klātesošos, izskaidrojot sv.Meinarda nozīmi un kalpojumu.

 LRKB IC

Scroll To Top